Contact

Aanmelden van evenementen en activiteiten

Wil je een evenement of activiteit organiseren in een van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer? Dit kan niet altijd en overal. Vraag daarom minimaal 4 weken van tevoren toestemming. Een van onze boswachters neemt dan contact met je op. In de vakantieperiode kan het wat langer duren voor je een reactie krijgt.

Zelf iets organiseren? Vraag toestemming aan

We beschermen de natuur, maar de terreinen die we beheren, zijn er ook om zoveel mogelijk mensen die natuur te laten beleven. Het is daarom mogelijk om een evenement of activiteit in onze terreinen te organiseren, maar dit kan niet overal en altijd. De natuur zelf staat op de eerste plaats en we letten dus altijd op de impact van een evenement of activiteit voor het gebied. Daarom is toestemming nodig, voor je iets organiseert.

Beoordeling aanvraag evenement of activiteit

Onze boswachters beoordelen per evenement de impact op flora en fauna en de gevolgen voor het normale gebruik van het natuurgebied door andere bezoekers. We kijken ook naar het karakter en de omvang van het evenement en of er al andere activiteiten zijn of werkzaamheden. Als een evenement of activiteit akkoord is, worden de toestemming en gemaakte afspraken over het gebruik van het gebied vastgelegd in een gebruiksovereenkomst.

Kosten 

Voor het beoordelen van de aanvraag, verlenen van toestemming en vastleggen van daarbij horende afspraken over het evenement of de activiteit vraagt Staatsbosbeheer vrijwel altijd een vergoeding van €75. Binnen de gebieden van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is de vergoeding € 90. Daarnaast wordt voor de meeste evenementen en activiteiten een vergoeding gevraagd per deelnemer of gebruik van de grond. We vinden het logisch dat een evenement of activiteit ook een bijdrage levert aan het beheer en onderhoud van het natuurgebied. De boswachter kan je informeren over de kosten op basis van je aanvraag.

Toestemming aanvragen

Vergunning nodig?

Naast toestemming van Staatsbosbeheer kan ook goedkeuring of een vergunning nodig zijn van de gemeente (en provincie) op wiens grondgebied het evenement of de activiteit wordt georganiseerd. Je bent als organisator zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een vergunning of het melden van het evenement bij de gemeente (en provincie) en naleven van de voorwaarden en geldende regelgeving.

Evenementenlocaties

Ben je op zoek naar een locatie voor een evenement? Onze evenementenlocaties variëren van Malieveld tot stadslandgoed, van buitenplaats tot industrieel erfgoed. Geschikt voor grootschalige openluchtconcerten, intieme theatervoorstellingen, zakelijke conferenties of publieksevenementen. Wij kennen de mooiste plekjes, ook voor jouw event!

Bekijk onze evenementenlocaties
Contact
trailrun in duinen
Team events Heb je een vraag over het organiseren van een evenement of activiteit in één van onze gebieden of over onze evenementenlocaties stuur dan een e-mail naar