Over Staatsbosbeheer

Feiten en cijfers

Staatsbosbeheer is opgericht in 1899. Onze 1.358 medewerkers beheren 270.000 hectare bos, natuur en landschap en 1.900 gebouwde objecten in Nederland. We werken samen met 8.200 vrijwilligers en bieden maatschappelijke banen via samenwerkingspartners, waaronder 280 via Binnenwerk. In onze gebieden ontvangen we jaarlijks miljoenen bezoekers.

We zijn een zelfstandige publiekrechtelijke organisatie met een wettelijke taak, vallend binnen het domein van het ministerie van LNV. Staatsbosbeheer speelt een belangrijke rol in de realisatie van nationale en internationale natuurdoelstellingen, openluchtrecreatie nabij stedelijke agglomeraties en de instandhouding van landschappelijke monumenten.

Hieronder vind je de kerncijfers van Staatsbosbeheer per 31 december 2022.

270.000 hectare in beheer
1.358 medewerkers
248 miljoen euro omzet

Oppervlakte

We beheren in totaal 270.000 hectare natuur in Nederland, waarvan 95% is opengesteld voor publiek:

 • 96.000 ha bos
 • 17.000 ha heide
 • 25.000 ha water
 • 85.000 ha grasland
 • 12.000 ha zand
 • 35.000 ha overig

Organisatie en personeel

Bij Staatsbosbeheer werken 1.358 mensen, waarvan:

 • 66% man en 34% vrouw
 • 25 leerlingen
 • 94 boa's
 • organogram

We werken samen met 8.200 vrijwilligers. En bieden maatschappelijke banen via samenwerkingspartners, waaronder 280 via Binnenwerk.

Financiën

De bedrijfsopbrengsten zijn 248 miljoen euro, waarvan:

 • 30 miljoen euro bijdrage ministeries (12%)
 • 70 miljoen euro SNL-bijdrage provincies (28%)
 • 71 miljoen euro projectbijdragen (29%)
 • 77 miljoen euro eigen inkomsten (31%)

De bedrijfslasten zijn 253 miljoen euro.

Meer feiten en cijfers zijn te vinden in het jaarverslag van Staatsbosbeheer (zie: Verantwoording)

Feiten en cijfers per provincie